Medlemmar i NKR

Det Nordiska Kyrkomusikrådet består av ledarna för nationella fackorganisationer. Vart och ett av de fem nordiska länderna representeras i rådet av två personer, som utses på sätt som beslutas av respektive lands organisationer. Till president och sekreterare i rådet väljs de två representanterna från det land som skall arrangera nästkommande kyrkomusiksymposium. Presidentskapet är nu placerat i Finland eftersom det följande Nordiska kyrkomusiksymposiet ordnas i Helsingfors 10-13.9.2020.

Nordiska Kyrkomusikrådet är alltså ett samarbetsorgan för följande kyrkomusikorganisationer i Norden:

DANMARK

Dansk Organist og Kantor Samfund

Organistforeningen

FINLAND

Finlands Kantor-organistförbund

Kyrkomusikerföreningen

ISLAND

Félad íslenskra Organleikara

NORGE

Musikernes fellesorganisasjon

SVERIGE

Kyrkomusikernas Riksförbund

Sveriges kyrkosångsförbund

______________________________________________________________________________

Presidiet

 

Pia Bengts, ordförande

Karin Schmidt Andersen (DOKS)

Marjukka Andersson, (SKUL)

Ingrid Bartholin Gramstrup, (Organistforeningen)

Lena Brattgård, (Sveriges Kyrkosångsförbund)

Anders Hoving, (MFO)

Helga Thordis Gudmundsdottir, (FÍO)

Ingjerd Grøm (MFO)

Nils Gunnar Karlson (KMR)

Hakon Leifsson, (FÍO)

Ingela Sjögren, (KMR)

Håkan Wikman, sekreterare

______________________________________________________________________________