Medlemmar i NKR

Det Nordiska Kyrkomusikrådet består av ledarna för nationella fackorganisationer. Vart och ett av de fem nordiska länderna representeras i rådet av två personer, som utses på sätt som beslutas av respektive lands organisationer. Till president och sekreterare i rådet väljs de två representanterna från det land som skall arrangera nästkommande kyrkomusiksymposium. Presidentskapet är nu placerat i Finland eftersom det följande Nordiska kyrkomusiksymposiet ordnas i Helsingfors 10-13.9.2020.

Nordiska Kyrkomusikrådet är alltså ett samarbetsorgan för följande kyrkomusikorganisationer i Norden:

DANMARK

Dansk Organist og Kantor Samfund

Organistforeningen

FINLAND

Finlands Kantor-organistförbund

Kyrkomusikerföreningen

ISLAND

Félag íslenskra Organleikara

NORGE

CREO (Musikernes fellesorganisasjon)

SVERIGE

Kyrkomusikernas Riksförbund

______________________________________________________________________________

Presidiet

Pia Bengts, ordförande

Karin Schmidt Andersen (DOKS)

Ingrid Bartholin Gramstrup, (Organistforeningen)

Ivar Jarle Eliassen, (Creo – forbundet for kunst og kultur)

Anders Hovind, (Creo – forbundet for kunst og kultur)

Helga Thordis Gudmundsdottir, (FÍO)

Nils Gunnar Karlson (KMR)

Hakon Leifsson, (FÍO)

Minna Raassina, (SKUL)

Ingela Sjögren, (KMR)

Håkan Wikman, sekreterare

______________________________________________________________________________