Medlemmar i NKR

Det Nordiska Kyrkomusikrådet består av ledarna för nationella fackorganisationer. Vart och ett av de fem nordiska länderna representeras i rådet av två personer, som utses på sätt som beslutas av respektive lands organisationer. Till president och sekreterare i rådet väljs de två representanterna från det land som skall arrangera nästkommande kyrkomusiksymposium. Presidentskapet är nu placerat i Danmark eftersom det följande Nordiska kyrkomusiksymposiet ordnas i København den 19-22.9.2024.

Nordiska Kyrkomusikrådet är alltså ett samarbetsorgan för följande kyrkomusikorganisationer i Norden:

DANMARK

Dansk Organist og Kantor Samfund

Organistforeningen

FINLAND

Finlands Kantor-organistförbund

Kyrkomusikerföreningen

ISLAND

Félag íslenskra Organleikara

NORGE

Creo – forbundet for kunst og kultur

SVERIGE

Kyrkomusikernas Riksförbund

______________________________________________________________________________

Presidiet

Karin Schmidt Andersen (DOKS) ordförande

Ingrid Bartholin Gramstrup, (Organistforeningen)

Anders Hovind, (Creo – forbundet for kunst og kultur)

Ivar Jarle Eliason, (Creo – forbundet for kunst og kultur)

Sigrun Magna Thorsteinsdottir, (FÍO)

Nils Gunnar Karlson (KMR)

Lovisa Kronstrand Alinder, (SKsf)

Hakon Leifsson, (FÍO)

Pia Bengts (SKUL)

Minna Raassina, (SKUL)

______________________________________________________________________________