Välkommen till NKR!

Nordiska Kyrkomusikrådet fungerar som ett koordinerande organ för den nordiska kyrkomusiken. Samarbetet startade redan år 1933 och strävar än idag till att skapa förutsättningar för en högklassig, mångsidig och omfattande kyrkomusik i Norden. Rådet arbetar kontinuerligt med fackliga frågor och samlas regelbundet för att dryfta aktuella ämnen inom den nordiska kyrkomusiken. Vart fjärde år ordnar dessutom rådet ett stort symposium för alla nordiska kyrkomusiker och andra intresserade.


Här på vår hemsida har vi samlat information om oss och om det nordiska samarbetet och vi tar gärna emot tips på material som kunde platsa här på vår hemsida så tveka inte att höra av er!


Följande Nordiska Kyrkomusiksymposium ordnas i Köpenhamn i Danmark den 19 till 22 september år 2024.


Rådets uppgift är att främja det nordiska samarbetet på kyrkomusikens område.

  • service1
  • service2
  • service3