NORDISKT KYRKOMUSIKSYMPOSIUM 10-13.9.2020 i Helsingfors

Nordiskt Kyrkomusiksymposium ordnas vart fjärde år och år 2020 ordnas det i ordningen tjugoandra symposiet i Helsingfors i Finland. Det senaste symposiet ordnades år 2016 i Göteborg och före det år 2012 i Reykjavik.

WWW.NKS2020.FI