NORDISKT KYRKOMUSIKSYMPOSIUM 26-29.8.2021 i Helsingfors

På grund av coronapandemin blir NKS2020 NKS2021.

Den 26-29 augusti år 2021 ordnas den tjugoandra upplagan av Nordiskt Kyrkomusiksymposium i Helsingfors.

Det första Nordiska Kyrkomusiksymposiet ordnades på 1930-talet och har sedan dess kommit att bli ett betydelsefullt evenemang på den nordiska kyrkomusikkartan.

Symposiet förväntas samla upp emot 700 professionella kyrkomusiker från hela Norden och symposiet ordnas i Helsingfors med stadens magnifika Musikhus som musikaliskt dynamo. Symposiet vill lyfta fram dagens och framtidens kyrkomusiker i rollen som mångsysslare och tusenkonstnär i en omgivning stadd i förändring med växande och växlande krav. 

– Vi strävar till att erbjuda ett så högklassigt och mångsidigt symposieprogram som vi bara kan. Ett utbud som ska ge våra kolleger stimulans och inspiration i det viktiga musikarbete som görs runt om i Norden, säger Pia Bengts, president för Nordiska Kyrkomusikrådet.

Symposieprogrammet kommer att omfatta närmare 60 olika evenemang, bl a konserter, verkstäder, mässor och diskussionstillfällen. Innehållet i konserterna presenterar ett omfångsrikt spektra av musik från ett brett kyrkomusikaliskt fält. Artisteriet är ett representativt utbud från den omfattande nordiska kyrkomusikscenen. Tyngdpunkten i programutbudet ligger på den nya finländska kyrkomusiken. Utbudet konserter omfattar allt från mindre, intima konstnärs- och musikmöten till en storslagen festkonsert med en storkör på 700 sångare i Musikhusets konsertsal. 

Huvudarenan för symposiet är Musikhuset i Helsingfors. Huset erbjuder tillfällen för yrkesinriktad förkovring, stimulans, inspiration, nätverkande, social gemenskap, internationellt utbyte, kulturkontakt och konkreta människomöten. Utöver detta ordnas konserter i praktiskt taget samtliga kyrkor i stadskärnan. 

Välkommen till ett sympatiskt symposium i vackra Helsingfors!

WWW.NKS2020.FI